Forside


Velkommen til Blistrup Skytte Forening


BSI blev grundlagt i 1883 på de selvsamme jorde, hvor Blistrup hallen er bygget. I vores indendørs lokaler i Blistrup hallen tilbyder BSI skydning med både salon riffel og håndvåben, herunder også grovvåben der benytter 9mm eller kaliber .38 ammunition.


Nye medlemmer er naturligvis altid meget velkomne. Men af praktiske årsager, kan nye medlemmer bedst modtages den første Tirsdag i måneden, i indendørs sæsonen. Læs her hvordan du kan kommer til prøveskydning i BSI.


Se seneste nyt fra vores ærede formand herunder og læs "Information til medlemmer" for yderligere information omkring BSI. Følg også BSI's aktiviteter i Aktivitetsplanen.


Link til gammel hjemmeside her.


Nyt fra Formanden
12-04-2023


Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Blistrup Skytte og Idrætsforenings
skytteafdeling.
Generalforsamlingen holdes i skytteafdelingens lokaler


Tirsdag d. 2 Maj 2023 kl. 18:00


Dagsorden
a) Valg af dirigent
b) Valg af referent og stemmetæller
c) Aflæggelse af beretning
d) Forelæggelse af kasserens reviderede regnskab
e) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag
f) Indkomne forslag
g) Valg af kasser
Ingen forslag, er der et medlem der kunne være behjælpelig med denne rolle, vil det blive
meget værdsat
h) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Lars Bugge, accepterer genvalg
Sune Hansen, accepterer genvalg
i) Valg af 2 suppleanter
j) Valg af 2 revisorer
k) Valg af revisorsuppleant
l) Eventuelt
Der gøres opmærksom på, at forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før
generalforsamlingen.


NB: Der skydes kun fra 17:00 – 17:45


10-02-2023

Husk at vi har vinterferie lukket på tirsdag d. 14/215-11-2022

Vær opmærksom på at vi har ændret tidspunktet for vores klubaftener fra 18 - 20 til 17 - 19, stadigvæk på tirsdage.Dette her kan du også opleve i Blistrup Skytte Forening.....

Du kan skyde med både fin pistol med kaliber .22lr eller grov pistol / revolver, som den viste Neuhusen P210 9mm pistol herover.

Vi har 5 fine skydebaner med elektronisk markering hvor du kan skyde med kaliber .22lr salon riffel.

I BSI er der en hyggelig atmosfære. Vi sætter en ære i et godt sammenhold, så vi rent faktisk har det som et formålsparagraf i vores vedtægter.

Det her skal du nok ikke regne med er muligt, men det er en fantastisk film :-)