Forside


Velkommen til Blistrup Skytte Forening


BSI blev grundlagt i 1883 på de selvsamme jorde, hvor Blistrup hallen er bygget. I vores indendørs lokaler i Blistrup hallen tilbyder BSI skydning med både salon riffel og håndvåben, herunder også grovvåben der benytter 9mm eller kaliber .38 ammunition.


Nye medlemmer er naturligvis altid meget velkomne. Men af praktiske årsager, kan nye medlemmer bedst modtages den første Tirsdag i måneden, i indendørs sæsonen. Læs her hvordan du kan kommer til prøveskydning i BSI.


Se seneste nyt fra vores ærede formand herunder og læs "Information til medlemmer" for yderligere information omkring BSI. Følg også BSI's aktiviteter i Aktivitetsplanen.


Link til gammel hjemmeside her.


Nyt fra Formanden02-04-2024


Referat fra generalforsamlingen
Pgt. A Ingen dirigent
Pgt. B Leon Sass
Pgt. C Intet nyt
Pgt. D Godkendt
Pgt. E Alm. drift
Pgt. F Ingen
Pgt. G Thomas Malling Holmbæck
Pgt. H Forsætter som vi plejer.
Pgt. I Henrik Jessen og Per Maansen, Steen Schrøder valgt ind istedet for Sune
Pgt. J Leon Sass valgt.
Pgt. K Ingen valgt
Pgt. L ingen valgt
God stemning og ro på mødet.
Leon Sass02-04-2024


Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Blistrup Skytte og Idrætsforenings
skytteafdeling.
Generalforsamlingen holdes i skytteafdelingens lokaler


Tirsdag d. 23 April2024 kl. 18:00


Dagsorden
a) Valg af dirigent
b) Valg af referent og stemmetæller
c) Aflæggelse af beretning
d) Forelæggelse af kasserens reviderede regnskab
e) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag

f) Indkomne forslag

g) Valg af formand

Thomas Holmbæck, accepterer genvalg

h) Valg af kasser

Ingen forslag, er der et medlem der kunne være behjælpelig med denne rolle, vil det blive

meget værdsat

i) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Per Maansen, accepterer genvalg

Henrik Jessen, accepterer genvalg

Lars Bugge, ikke på valg

Sune Hansen udtræder af bestyrelsen

j) Valg af 2 suppleanter

k) Valg af 2 revisorer

l) Valg af revisorsuppleant

m) Eventuelt


Der gøres opmærksom på, at forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før
generalforsamlingen.


NB: Der skydes kun fra 17:00 – 17:45
Dette her kan du også opleve i Blistrup Skytte Forening.....

Du kan skyde med både fin pistol med kaliber .22lr eller grov pistol / revolver, som den viste Neuhusen P210 9mm pistol herover.

Vi har 5 fine skydebaner med elektronisk markering hvor du kan skyde med kaliber .22lr salon riffel.

I BSI er der en hyggelig atmosfære. Vi sætter en ære i et godt sammenhold, så vi rent faktisk har det som et formålsparagraf i vores vedtægter.

Det her skal du nok ikke regne med er muligt, men det er en fantastisk film :-)